Статии

Що е то обществена поръчка?

Искате да участвате в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре! Но мислите ли, че сте напълно наясно що е то обществена поръчка и какво точно трябва да се направи, за да участвате в нея. Най-добре първо да ви дадем отговор на тези въпроси и едва тогава да пристъпим към следващите стъпки.

Първата статия ще бъде посветена на въпроса ЩО Е ТО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Ние от екипа на Тендър Консултинг ООД се надяваме, че с нашите статии и връзките към тях ще бъдем максимално полезни за това да бъдете подробно информирани за актуалните теми в сферата, за да ни се доверите напълно.

Обществената поръчка е придобиването на строителство, стоки или услуги от възложител посредством договор за възлагане на обществена поръчка, сключен с избрания изпълнител. Обществената поръчка се възлага чрез договор след осъществяването на определена процедура или ред на възлагане…..(повече)