За нас

В нашата компания работят специалисти, които притежават богат професионален опит в консултирането на предприятия, имащи интерес от участие в обществени поръчки.

КОИ СМЕ НИЕ? Екипът на“Тендър Консилтинг“ ООД  е специално подбран от специалисти – икономисти и юристи, чиито опит в боравенето с нормативната уредба позволява участието в обществени поръчки да бъде извършено правилно и законосъобразно и да даде очакваните резултати.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА: Индивидуалният ни подход към всеки клиент за нас е приоритет. Личното ни отношение е от изключително значение и има огромно предимство за качествено изпълнение на поетите ангажименти.

КАК РАБОТИМ? – Ние търсим и подготвяме, Вие печелите.

-Първата стъпка към изграждане на индивидуална схема на работа е запознаване с интересите на всеки клиент и сферата на дейност.

– Намираме и Ви изпращаме ежедневно обявления, подходящи за Вашата фирма сред всички обществени поръчки и частни търгове, планиране на тези, които биха представлявали интерес.

– Професионален експерт ще Ви насочва и помага ежедневно, за да получите най-доброто съдействие.

– Анализираме и проучваме проведените процедури, информираме Ви коя институция обявява във Вашата сфера, кои са Вашите конкуренти, на каква цена са спечелените договори.

– Анализ на конкурентите ви – кой печели процедурите във Вашия бранш и на каква цена, за да подготвим по-добре следващата Ви оферта.

Подпомагаме клиентите си да изберат обществените поръчки, които биха представлявали интерес за тях, да подготвят техните оферти, да изготвят конкурентно техническо и ценово предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най-висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по методиката.