За нас

Провеждането на обществените поръчки е с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни и извънбюджетни средства. Специалната уредба има за цел да осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, както и равнопоставеност между участниците и недопускане на дискриминация. Опита в боравенето с нормативната уредба позволява участието в обществени поръчки да бъде извършено правилно и законосъобразно и да даде очакваните резултати.

В Консултантска компания „Тендър Консултинг” ООД работят специалисти с експертен опит в сферата на обществените поръчки. Притежаваме богат професионален опит в консултирането, участието и изпълнението на обществени поръчки.

КОИ СМЕ НИЕ?

Тендър Консилтинг ООД  е консултантска компания, специализирана в сферата на обществените поръчки.  Ние сме екип от специалисти – икономисти и юристи с експертен опит в сферата и предлагаме услуги с индивидуален подход към всеки клиент.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

Индивидуалният ни подход към всеки клиент за нас е приоритет. Личното ни отношение е от изключително значение и има огромно предимство за качествено изпълнение на поетите ангажименти.

КАК РАБОТИМ? – Ние търсим и подготвяме, Вие печелите.

-Първата стъпка към изграждане на индивидуална схема на работа е запознаване с интересите на всеки клиент и сферата на дейност.

– Търсене сред всички обществени поръчки.

– Професионален експерт ще Ви насочва и помага ежедневно, за да получите най-доброто съдействие.

– Планиране на обществените поръчки и частните търгове, които биха представлявали интерес.

– Намираме и Ви изпращаме ежедневно обявления, подходящи за Вашата фирма

– Анализираме и проучваме проведените процедури, информираме Ви коя институция обявява във Вашата сфера, кои са Вашите конкуренти, на каква цена са спечелените договори.

– Анализ на конкурентите ви – кой печели процедурите във Вашия бранш и на каква цена, за да подготвим по-добре следващата Ви оферта.

Чрез консултантските ни услуги подпомагаме клиентите си да изберат обществените поръчки, които биха представлявали интерес за тях, да подготвят по-пълно техните оферти, да изготвят конкурентно техническо предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най-висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по методиката.